Welcome!

This is a blog of the 4th grade class in la Farigola de Vallcarca School in Barcelona. This year we are doing “Aula de Ciències” in English.
In this blog we want to show you the experiments we do in our Science Lab. Science is fun!


dimarts, 22 de desembre de 2009

Darwin Year. Our work.

Last week, we worked on animals and we made two poster collages using pictures the students had drawn themselves or pictures collected from magazines.
Although there are many different types of animals in the world, they can be classified into two main groups: VERTEBRATES AND INVERTEBRATES. Each group has its own characteristics:
On one hand, VERTEBRATES are animals with backbones. Vertebrates include fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. They have the next characteristics:
-Fish:
*Breathe under water with gills
*Have fins and scales.
-Mammals:
*Covered with hair
*Warm-blooded
*Babies drink milk
*Sweat when it's hot
-Birds:
*Covered with feathers
*Lay eggs
*Migrate with the weather
-Amphibians:
*Can live on land or water
*Gills become lungs
*Born in the water
-Reptiles:
*Cold-blooded
*Born on land
*Scaly skin
*Some reptiles lay eggs
On the other hand, INVERTEBRATES are animals without a Spinal Column. The most common invertebrates include annelids, echinoderms, molluscs and arthropods.
- Annelids:
*Segmented bodies
*Have no legs
-Echinoderms:
*Live in the ocean
*Have spines or arms
- Molluscs:
*Have a hard shell
*The shell protects them from harm
- Arthropods:
*Segmented bodies
*Exoskeleton (external skeleton that supports and protects an animal's body)
*Spiders, insects and crabs.

divendres, 20 de novembre de 2009

Any Darwin

El dia 20 de novembre de 2009 en Josep Batista, Doctor en Psicologia de la Universitat de Barcelona, ens ha vingut a fer una xerrada sobre Darwin. Aquestes són algunes de les coses que hem après: Marina: Va néixer l'any 1809. Dana: El seu pare i el seu avi eren metges. Marc: Quan era petit li agradava molt estudiar ciències naturals, però no li agradava gens estudiar Medicina, que és el que el seu pare volia que estudiés. Algú: Va esudiar també religió. Algú:... Teologia! Laia: Va fer un viatge que va durar cinc anys i va recollir animals i plantes. Alba: Va donar la volta al món en vaixell. Vera: El vaixell es deia Beagle. Carlos: Va trobar un fòssil que era d'un ós que s'havia extingit. Tenia la cua més llarga que la dels óssos actuals i per això va pensar que les espècies evolucionaven. Lluc: Va anar als Andes i hi va trobar petxines. Això volia dir que fa molt temps allà estava cobert pel mar. Adrià: Va anar a unes illes... Algú: ... les Galàpagos! Adrià: ... unes illes que estaven molt a prop entre elles i va veure ocells que eren iguals, però que només es diferenciaven en el bec i el color de les plomes. Dana: Cada ocell té el bec adaptat al medi i al menjar. Pol: Els ocells amb bec petit acostumen a menjar coses petites i els que tenen el bec gran, coses grans. Roger: Va veure unes tortugues tan grans com una taula del laboratori. Carlos: En un zoo hi ha una tortuga que la va portar Darwin. Lluc: A Rio de Janeiro va començar col.leccions de plantes i ossos. Leila: Quan va tornar del viatge es va casar i es va quedar al seu estudi ordenant i classificant el que havia anar recollint durant el viatge. Belén: Va escriure un llibre i, com que va tardar molt, un altre científic va escriure un article d'unes deu pàgines explicant les mateixes idees que Darwin. Llavors van publicar junts. Anna: Va agafar una malaltia perquè li va picar un escarabat. Clàudia: Va morir quan tenia 73 anys.

dijous, 12 de novembre de 2009

A funny mixture

MATERIALS: Cornflour Water Food colouring A bowl A spoon INSTRUCTIONS: - Put two glasses of cornflour into the bowl. - Add a glass of water and four or five drops of food colouring. - Mix everything. - Make a ball in your hands. Is it a solid or a liquid? - Hold it up in your hand. Is it a solid or a liquid?

WHY?:

The mixture is solid and liquid at the same time. Cornflour is made of lots of long tiny particles (molecules) which don't dissolve in water but spread themselves out. When you make a ball in your hands the particles join together and it looks like a solid; but when you hold it up the particles slide over each other and it looks like a liquid.

What do you think about? Write your comments.

dilluns, 2 de novembre de 2009

Building bridges

MATERIALS: 2 thick books 1 piece of card 1 lid from a jar paper clips and small objects such as rubbers, pencil sharpeners... INSTRUCTIONS: Put two thick books about 15cm apart. Lay the piece of card on the books and place the lid on top. Add paper clips to the lid; the bridge starts to sag; count the clips before the bridge collapses. Make a second bridge, but now bend the piece of card into an arch between the books. Place the lid on top of the arch. Add paper clips; count them before the bridge collapses. If not, add small objects. WHY: The first bridge collapses before because it is flat and it has to take all the weight. In the second bridge the weight is passed along the card into the books. The weight is shared and the bridge can support more weight. OUR EXPLANATIONS: The books are heavy and stop the piece of card go down. (Carlos) If the bridge is flat, the edges go up; in the arch, the card can't go up and bend. (Roger) The books press the card and it is more difficult. (Lluc) The mountains (books) hold the bridge. (David) WHAT DO YOU THINK ABOUT? WRITE YOUR COMMENTS!

diumenge, 18 d’octubre de 2009

Floating paper clip

MATERIALS: Paper clips Water Bowl INSTRUCTIONS: - Fill the bowl with water. - Unfold one paper clip to use as a tool. - Rest another clip on the tool. - Gently lay the clip flat on the water, then remove the tool. - The paper clip should float. WHY: Water holds together at its surface with a kind of rubbery “skin”. This tendency of a liquid to form a skin, called "surface tension", is what keeps the paper clip up.

What do you think about? Write your opinion!

dilluns, 28 de setembre de 2009

Colour Symphony

MATERIALS: 3 plastic plates 3 bottles of food colouring skimmed milk white glue water dishwashing detergent INSTRUCTIONS: - Put the milk in a plate (better if it is a little warm). - Add some drops of food colouring in a triangle or square pattern. - Put a drop of soap in the middle of the food colouring design and watch the colours move. - Try it with glue and water. WHY: Milk has fat in it and the soap breaks up the fat. The food colouring swirls into places where the fat used to be.Soap also prevents glue from sticking together. Nothing happens with water. WHAT DO YOU THINK ABOUT? Write your opinion.